OPEN

This is a interior scene that i made for a one of the lesons during the courses for architecturial visualization that i lead.

Всеки ще разполага самостоятелно с компютър, на който да работи и изпълнява зададените задачи. Курсът не е теоритичен. Всеки участник реално ще изработи няколко сцени с помощта на провеждащия курса.


ОНЛАЙН КУРС

Онлайн курсът има големи предимства пред традиционният курс. На записалите се им се предоставя онлайн четири часово видео, от което могат стъпка по стъпка, да проследят всичко, което трябва да направят, за да изпълнят упражненията в курса. Всяка седмица, ще имате достъп до новите видеа - 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Не е нужно да присъствате в определен час на определено място, може просто да ги гледате след работа, докато си почивате или дори когато сте на плажа. До видеата ще имате достъп в продължение на шест месеца, което ви дава възможност, да ги гледате по продължително време и когато ви потрябват. Освен това и цената на онлайн курсът е значително по-малко от тази на традиционният - 120 лева. Всичко това прави онлайн курсът, може би най-добрата форма на обучение, до която може да имате достъп.

RENDERED BY
MIHAIL POPOV