3D COURSE
I COMPUTER ANIMATION
how to make things

Как да правим нещата? Научете как да направите типаж готов за анимация с 3D STUDIO MAX. Как да оптимизирате модела, така че да е лек и годен за анимация. Научете се как да слагате кости за да анимирате герои. Как да слагате изражения по лицата на типажите си. Всичко това, в този едномесечен практичен курс по компютърна анимация, воден от специалист работещ в тази индустрия.

Курса е съсредоточен основно в моделирането на анимационен типаж и подготовката му за анимация. По време на четиричасовите практични занимания, всеки от участниците ще направи модела на зададения типаж*, мапинг на модела, ригинг с кости и морфинг за направата на изражения.

Курса се провежда в компютърна зала. Всеки ще разполага самостоятелно с компютър на който да работи и изпълнява зададените задачи. Курса не е теоритичен. 

Повече информация за водещия курса може да намерите тук.

*зададения типаж ще е различен от този на плаката.
 
начало
03 МАРТ 2012

край
25 МАРТ 2012

такса
200 ЛЕВА
/заплаща се предварително, преди започване на курса/

провеждане
СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

час
9:00 ДО 13:00

място
МЛАДОСТ СИТИ ЦЕНТЪР
УЛ. ДИМИТЪР МОЛЛОВ 24

провеждащ курса
МИХАИЛ ПОПОВ

записвания
0898 479 678
mihail.popov@triunyx.com